ثبت نظرات و پیشنهادات
سوالات متداول
با توجه باينکه نام کاربري و گذر واژه اي که هنگام خريد برچسب دريافت نموده ام را جهت مشاهده گزارشات وارد مي نمايم ، وارد نمي شود و پيام نام کاربزي و يا گذرواژه اشتباه است نمايان مي شود .چرا؟