شارژ برچسب
شماره برچسب : *


مبلغ شارژ باید ضریبی از 10000 ریال باشد
مبلغ شارژ پرداختی : *
  ریال   مبلغ شارژ واقعی :
پرداخت
لطفا برای ادامه عملیات درگاه پرداخت خود را انتخاب نمائید :
نکات لازم جهت شارژ برچسب :
  • در این بخش شما مي توانيد شارژ برچسب خود را با استفاده از کلیه کارتهای شتابی در کوتاهترین زمان افزايش دهيد.
  • لطفاً شماره شناسايي يكتاي موجود برروي برچسب (سریال برچسب) خود را وارد نمائيد.
  • پیش از خرید شارژ حتما ليست تخفيفات ويژه ما را مشاهده نماييد.
تایید پرداخت

مبلغ قابل پرداخت:     ریال  

مبلغ واقعی شارژ:     ریال  

درگاه پرداخت:  

« لطفا در انتخاب مبلغ شارژ دقت فرمائید ، مبلغ شارژ غیر قابل عودت می باشد »